KEMPING

Na základe dobrých ohlasov od našich známych, sme pre Vás prirpavili letnú akciu „KEMPING_SKI HOTEL“ Zákazníci majú možnosť si u nás prenajať priestory ohniska spolu s trávnatými plochami, kde si možu umiestniť stan a prenocovať pod holým nebom. Okrem ohniska je k dispozícii grill, voda, chladiace bedne na nápoje.

V areáli je WC a jedna sprcha. Po dohode s našim personálom je možné zabezpečiť stan prípadne karimatky.

Podmienky a poplatky:

Maximálny počet nocujúcich: 10 /5stanov/

cena za prenájom plochy: 20.-/noc + 3.-/osoba/noc

check in: od 18.00 check out: do 10.00

Upozornenie: V areáli je potrebné dodržovať miestne pravidlá a v nočných hodinách je vhodné sa zdržiavať príliš hlasného slova a hudby, inak hrozí finančný postih zo strany Mesta Pezinok, ktorý znáša prenajímateľ.

Prenájímateľ je povinný dodržiavať čistotu a poriadok a separovať odpad!