MIESTNE PRAVIDLÁ

1. Pred vstupom do golfového areálu Vás žiadame nahlásiť sa na recepcii.
2. V areáli a najmä na odpalisku sa správajte slušne, nerušte hráčov pri hre.
3. Deti nehrajúce golf majú vstup na green a odpalisko zakázaný. Trénujúce deti do 10 rokov majú vstup na hracie plochy povolený len v doprovode dospelej osoby znalej miestnych pravidiel.
4. Ak máte rany dlhšie ako 250m, skráťte prosím hru. Môžete zraniť ľudí na ceste a stratiť golfové loptičky. Za zranenie osôb je zodpovedný hráč!
5. Na green nehrajte rany dlhšie ako 10m.
6. Platí prísny zákaz zbierania lôpt pred odpaliskami!
7. Ak nájdete prasknutú range loptu, prineste ju prosím do klubovne, vymeníme Vám ju.
8. Ak skončíte hru, košík na loptičky a požičané palice vráťte prosím na pôvodné miesto. Znečistené palice vyčistite, poškodenú palicu nahláste v klubovni.
9. Platí zákaz hrania sa detí na umeleckých dielach, pri jazierku a na hracích plochách. Vstup na húpačku je povolený len v sprievode dospelej osoby a na vlastné riziko.
10. Vstup so psom je povolený len na vodítku, platí zákaz vstupu na green a odpaliská.
11. Udržiavajte prosím čistotu, a fajčením neobťažujte svoje okolie.

Ďakujeme že dodržiavate miestne pravidlá!