REKLAMA

Naša spoločnosť poskytuje umiesntnenie reklamných plôch na stránkach GOLF Pezinok s.r.o., ŠK Albatros Pezinok ako i prenájom exteriérových bannerov v areáli parku umenia a driving range. Predpokladaná návštevnosť zabezpečí účinnú reklamu pre klientov širokého spektra zamerania. Spádovosť návštevníkov sa predpokladá z okruhu 10km (Okruh – Modra, Šenkvice, Viničné, Slovenský Grob, Svätý Jur)

Rozmery vonkajších bannerov: 200x100cm
BILBORD (2ks) – 600x300cm
Rozmer internetového banneru š=200Px
Reklama v kaviarni – „ďakovná stena“ – banner 30x15cm (bez poplatku)

Príspevky z reklamy budú použité najmä na golfové tréningy detí a mládeže, obnovu a údržbu treningového vybavenia driving range ako i na umelecké sympóziá poriadané našou spoločnosťou. Finančné prostriedky budú tiež použité na na čistenie a údržbu verejnej zelene a okolia driving range.
Cenník reklamných plôch poskytneme na vyžiadanie emailom. Ceny sú zmluvné a je možné ich dohodnúť individuálne. Poukázanie prostriedkov je tiež možné aj príspevkom 2% z dane. Bližšie informácie sú na stránke ŠK Albatros Pezinok