DRIVING RANGE PEZINOK

Zámer golfovej cvičnej lúky na Kutuzovovej ulici je pokračovaním snáh športového klubu ALBATROS Pezinok o
vybudovanie tréningovej plochy pre golfistov a verejnosť .

Naskytá sa príležitosť  vybudovať  bez vážnejších zásahov do prírodného charakteru územia areál, ktorý poskytne prietstor pre relax a oddych širokým skupinám ľudí, od malých detí až po seniorov. Je to miesto na zastavenie sa pri prechádzkach krajinou na úpätí Malých karpát. Zásah do jestvujúcej prírodnej štruktúry je citlivý, úprava pozemkov zabezpečí ohľaduplné kultivovanie krajiny, so zreteľom na hodnoty, ktoré golf ako krajinný šport predstavuje.  Na výraze krajiny sa nič nezmení, naopak, zvýši sa ochrana územia, trávnaté plochy, ktoré sú strarostlivo ošetrované, poskytujú priestor pre vhodné podmienky pre utrácanie dažďových vôd priamo v území a zároveň bránia k rozširovaniu burín a chorôb, ktoré sú nepriateľmi najmä vinohradníkov. Estetická kvalita územia bude mať  vplyv na ľudí, na ich uvedomenie si starostlivosti o prírodu a udržiavanie poriadku. Chceme vtiahnuť  ľudí do prírody a vštepovať  im už odmalička vzťah a princípy etiky, ktoré sú práve v golfe tými najvyššími hodnotami a sú súčasťou pravidiel oveľa viac ako v iných športoch.

Realizáciu si bude zabezpečovať svojpomocne ŠK Albatros Pezinok v spolupráci s našou firmou. Väčšina z nás  sú Pezinčania, ktorím ide najmä o vytvorenie prostredia pre golfový šport, zvýšenie povedomia mesta a jeho atraktivity. Žijeme tu, mnohí z nás sa aktívne podieľame na jeho budovaní, prostredníctvom našich aktivít podporujeme aj iné športy a nerobíme to pre krátkodobé ciele. Chceme vybudovať  niečo, čo bude trvácne a hodnotné aj po daľšie generácie, podobne ako to s hrdosťou tvrdia naši vinári. Veď práve touto symbiózou sa budeme propagovať  navzájom, rovnako ako je to v susedných rozvinutých krajinách, kde golf už dávno nie je považovaný za šport uzavretej elity a je športom masovým.

Veríme, že sa nám podarí presadiť  našu filozofiu tak, ako sa to podarilo v Skalici, Lozorne alebo susednom Rakúsku. Veríme že sa nájde ochota podporiť  šport tak, ako je to napísané v programovom vyhlásení MsZ Pezinok . Prvé práce na projekte sa začali v polovici leta a prvé prace na úpravách pozemku koncom Októbra.

Zároveň vyzývame všetkých potencionálnych darcov a nadšencov, ak majú záujem podporiť náš zámer môžu tak urobiť prostredníctvom 2% z daní, prípadne iným peňažným, materiálnym alebo pracovným príspevkom.

[print_gllr id=296]